• Đông Trùng Hạ Thảo,  Giới thiệu,  Tin tức

    Đông Trùng Hạ Thảo Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

    Đông trùng hạ thảo Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là sản phẩm nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Sự sống – trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Tại đây có nhiều máy móc hiện đại cùng với đội ngũ nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao đã góp phần sản xuất các sản phẩm đông trùng hạ thảo chất lượng cao thượng hạng. Giới thiệu về Viện Khoa học Sự Sống Viện Khoa học sự sống là một đơn vị nghiên cứu thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số số 852/QĐ- TCCB do Giám đốc Đại học Thái…

Call Now Button